• Home

The rise and rise of speciality coffee

By far the most interesting and exciting coffee segment of the moment is speciality coffee (also referred to as “specialty” coffee).

Speciality coffee is seeing rapid expansion in the UK, and across the globe, as consumers continue to seek out the best quality coffee to enjoy in and out of home. In this blog, we explore the rise of speciality coffee and what makes it so sacred.

Continue reading

Corporate Social Responsibility is a hot topic right now for businesses. It is increasingly important that organisations are committed to doing their bit for the environment and ticking all of the right sustainability boxes. At Scanomat, we are committed to producing energy efficient coffee machines that are less harmful to the environment. In doing so we strive to help our clients to meet their own sustainability goals and energy reduction targets.

TopBrewer has been developed to be highly energy efficient and uses up to 90 per cent less energy in the idle state than most bean-to-cup coffee machines. With multiple revolutionary features, TopBrewer is the logical choice when choosing an environmentally-friendly coffee machine. Here are six examples of how TopBrewer can contribute towards your sustainability credentials.

Continue reading

Miljö

Gröna kaffemaskiner

För oss på Scanomat så är det väldigt viktigt att tillverka kaffemaskiner som är så miljövänliga som möjligt. Återvinningsbart och energisnålt står i fokus vid vår maskintillverkning. Därför använder vi material som t. ex aluminium och rostfritt stål.

* Rostfritt stål kan återvinnas till 100 % och är ett grönt material. Det har en lång livslängd som kan återvinnas upp till ett oändligt antal gånger utan att göra avkall på kvaliteten och ger i principen inga utsläpp till luft, mark eller vatten. Stål är världens mest återvunna material.

* Aluminium används för att tillverka exempelvis våra värmeelement och chassit till våra bryggenheter. Aluminium kan återvinnas till 100 % om och om igen utan att dess egenskaper försämras. Att återvinna aluminium kräver bara 5 % av den energi som skulle gå åt till att utvinna nytt aluminium.

Download Miljöpolicy

Certifierade produkter

I vårt sortiment har vi både ekologiska och rättvisemärkta produkter som är noga utvalda att hålla högsta kvalitet. Detta för att du som kund skall kunna vara med och påverka. Nedan finns en kort förklaring om vad varje certifiering innebär:

Fairtrade

Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter samt de grundläggande ILO-konventionerna. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt, att diskriminering och barnarbete inte förekommer och får i gengäld ett minimipris för kaffet, oberoende av världsmarknadspris på den volym som efterfrågas som Fairtrade. Fairtradekaffe kan därför vara betydligt dyrare än alternativen, framför allt när världsmarknadspriserna är låga. Den extra premien skall gå till ekonomisk och social utveckling t.ex. förbättring av vägar, skolor eller bostäder.

Kravmärkt

KRAV är en svensk märkning för ekologisk produktion. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produkten.

Utz Certified ‘Good Inside’

UTZ är en i Sverige ganska ny märkning, som ska garantera att kaffet är producerat på ett från miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor. Certifieringen baseras på Utz Kapehs Code of Conduct som är ett antal kriterier för socialt och miljömässigt ansvarstagande vid produktion och ett effektivt ”farm management” på odlingen. Unikt för Utz är att kaffet i en blandning är spårbara till de olika odlarna. Via datummärkningen och Internet kan man ta reda på var kaffet har odlats och ofta hitta information om odlingen eller kooperativet i fråga.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för en hållbar utveckling, genom att påverka markanvändningsmetoder, affärsseder och kundbeteenden. Den lilla gröna grodan är din försäkran att varor och tjänster producerats på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiska produkter måste, för att få marknadsföras som sådana, uppfylla reglerna i en grundläggande EU-förordning. I Sverige tillämpas i huvudsak KRAV:s regler, som i vissa avseenden är något striktare än EU-reglerna. Men det är alltså möjligt också på den svenska marknaden att lansera en ekologisk produkt utan KRAV-märket. EU-logotypen ska garantera att en vara uppfyller EU:s krav på ekologisk produktion.

Källsortering av våra produkter

För mer information om hur ni källsorterar våra produkters förpackning, klicka på länken: Källsorteringsguide.
Uttjänade kaffemaskiner återlämnas till Scanomat eller dennes representant för återvinning.

Våra rengöringstabletter

Mer information om våra rengöringstabletter hittar ni här: Scanomats rengöringstabletter.

Venezia II

veneziai

Bean to cup

Nul watt på standby.

Zero watt at standby. New technology ensures that the brewer switches to standby when it is not active. At the touch of one of the selection buttons the brewer becomes active and ready to brew within 45 seconds.

A superb cup of coffee is the result of the best of ingredients: freshly grinded top quality coffee beans, precise grinding, and correct tamper pressure as well as correct water pressure.

Fresh milk? The Venezia II is available with our patented milk system which adjusts the milk foam to the coffee drink selected. The Scanomatic milk clean system flushes all hoses with clean water after each cup ensuring freshness and excellent hygiene.

We only use the best quality components when we manufacture the Scanomat Venezia II.

Technical specification

Coffee Beans 2600 g
Chocolate 2600 g / 1300 g
Milk 2000 g / 1000 g
Hot water for tea Yes
Cold water Optional
Cups per hour 120
Clean function Ja
Brew chambers 1
Electrical connections 230 / 400V
Power consumption 2300-8400 Watt
Dimensions W 320 mm x H: 695 mm x D: 520 mm

Venezia II

veneziai

Bean to cup

Nul watt på standby.

Zero watt at standby. New technology ensures that the brewer switches to standby when it is not active. At the touch of one of the selection buttons the brewer becomes active and ready to brew within 45 seconds.

A superb cup of coffee is the result of the best of ingredients: freshly grinded top quality coffee beans, precise grinding, and correct tamper pressure as well as correct water pressure.

Fresh milk? The Venezia II is available with our patented milk system which adjusts the milk foam to the coffee drink selected. The Scanomatic milk clean system flushes all hoses with clean water after each cup ensuring freshness and excellent hygiene.

We only use the best quality components when we manufacture the Scanomat Venezia II.

Technical specification

Coffee Beans 2600 g
Chocolate 2600 g / 1300 g
Milk 2000 g / 1000 g
Hot water for tea Yes
Cold water Optional
Cups per hour 120
Clean function Ja
Brew chambers 1
Electrical connections 230 / 400V
Power consumption 2300-8400 Watt
Dimensions W 320 mm x H: 695 mm x D: 520 mm

Venezia II

veneziai

Fra bønne til kop – Bean to Cup

Nul watt på standby.

Ny teknologi sikrer, at bryggeren skifter til standby, når den ikke er aktiv. Ved et tryk på en af knapperne, bliver bryggeren aktiv og er klar til at brygge inden for kun 45 sekunder.

En perfekt kop kaffe, er et resultat af de bedste ingredienser: friskkværnede top kvalitets kaffebønner, præcis kværning og et korrekt stampepres samt et korrekt vandtryk.

Venezia II fås med vores patenterede mælkesystem, der justerer mælkeskummet til den valgte kaffe. Scanomatic mælke rensesystem renser alle slanger med vand efter hver kop.

Vi bruger kun de bedste kvalitetskomponenter, også når vi fremstiller Scanomat Venezia II.

Teknisk specifikation

Kaffe 2600 g
Espresso 2600 g / 1300 g
Mælk 2000 g / 1000 g
Varmt tevand Yes
Koldt vand Optional
Kopper i timen 120
Rengørings funktion Ja
Bryggekamre 1
Tilslutning 230 / 400V
Strømforbrug 2300-8400 Watt
Dimensioner B: 320 mm x H: 695 mm x D: 520 mm

Venezia II

veneziai

Bean to cup

Nul watt på standby.

Zero watt at standby. New technology ensures that the brewer switches to standby when it is not active. At the touch of one of the selection buttons the brewer becomes active and ready to brew within 45 seconds.

A superb cup of coffee is the result of the best of ingredients: freshly grinded top quality coffee beans, precise grinding, and correct tamper pressure as well as correct water pressure.

Fresh milk? The Venezia II is available with our patented milk system which adjusts the milk foam to the coffee drink selected. The Scanomatic milk clean system flushes all hoses with clean water after each cup ensuring freshness and excellent hygiene.

We only use the best quality components when we manufacture the Scanomat Venezia II.

Technical specification

Coffee Beans 2600 g
Chocolate 2600 g / 1300 g
Milk 2000 g / 1000 g
Hot water for tea Yes
Cold water Optional
Cups per hour 120
Clean function Ja
Brew chambers 1
Electrical connections 230 / 400V
Power consumption 2300-8400 Watt
Dimensions W 320 mm x H: 695 mm x D: 520 mm

Venezia II

veneziai

Fra bønne til kop – Bean to Cup

Nul watt på standby.

Ny teknologi sikrer, at bryggeren skifter til standby, når den ikke er aktiv. Ved et tryk på en af knapperne, bliver bryggeren aktiv og er klar til at brygge inden for kun 45 sekunder.

En perfekt kop kaffe, er et resultat af de bedste ingredienser: friskkværnede top kvalitets kaffebønner, præcis kværning og et korrekt stampepres samt et korrekt vandtryk.

Venezia II fås med vores patenterede mælkesystem, der justerer mælkeskummet til den valgte kaffe. Scanomatic mælke rensesystem renser alle slanger med vand efter hver kop.

Vi bruger kun de bedste kvalitetskomponenter, også når vi fremstiller Scanomat Venezia II.

Tekniska specifikationer

Kaffe 2600 g
Espresso 2600 g / 1300 g
Mælk 2000 g / 1000 g
Varmt tevand Yes
Koldt vand Optional
Kopper i timen 120
Rengørings funktion Ja
Bryggekamre 1
Tilslutning 230 / 400V
Strømforbrug 2300-8400 Watt
Dimensioner B: 320 mm x H: 695 mm x D: 520 mm

Kampagne-tb03

{jwplayer}http://www.youtube.com/watch?v=6kNs_yML6L8&width=100%;&height=700&image=/images/scanomat/videos/video-pic-2.jpg{/jwplayer}

Fantastisk design, enkel at implementere.

Arkitektur & design

TopBrewer har et fantastisk design og er enkel at implementere.

Vi bestræber os på at hjælpe dig, når du skal designe det perfekte miljø.

TopBrewer er fremstillet i materialer af højeste kvalitet og den brygger en fantastisk kop kaffe, hvilket tilsammen skaber en unik oplevelse. Med vores arkitektpakke, får du alt hvad du skal bruge, når den perfekte løsning skal designes. Alt fra dine tegninger og installation, til den helt rigtige løsning.

Kaffen bliver det naturlige midtpunkt.

TopBrewer er med sin enkelthed, designet til at passe ind i alle arbejdsmiljøer, uanset om indretningen er klassisk eller moderne. Trods det enkle stilrene design, kan TopBrewer levere alt fra koldt vand, CO2 vand, espresso, cappuccino, cafe latte og meget mere. Derfor er det den perfekte løsning til kontoret, receptionen eller konferencen.

Gå til arkitektpakken

kampagne-tb02

{jwplayer}https://www.youtube.com/watch?v=AsfiIBqLYwg&width=100%;&height=700&image=/images/scanomat/videos/video-pic-1.jpg{/jwplayer}
{jwplayer}https://www.youtube.com/watch?v=AsfiIBqLYwg&width=100%;&height=200&image=http://www.scanomat.com/images/landingpages/intro-video-cafe.jpg{/jwplayer}

Din smartphone, tablet og ur kan nu lave kaffe. 

{module [133]}

Contact Us